Η Εταιρεια

Η TAX-BENEFIT είναι εταιρεία Λογιστών – Συμβούλων Επιχειρήσεων η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στην λογιστική, φοροτεχνική και χρηματοοικονομική υποστήριξη των επιχειρήσεων όλων των κλάδων καθώς και των ελευθερών επαγγελματιών και ιδιωτών.

Οραμά μας είναι η καλλιέργεια άρρηκτης συνεργασίας με μακροχρόνιο ορίζοντα μέσα απο την οποία θα δημιουργούνται αξιόπιστα και έγκυρα αποτελέσματα. Καθημερινή μας αποστολή είναι να αποτελούμε ενα πολύτιμο περιουσιακό στοίχειο για τους πελάτες μας.

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες των στελεχών και διοικητικού προσωπικού της Tax-Benefit αποτελούν τα κλειδιά της επιτυχίας.

Το Ανθρώπινο Δυναμικό

Το υψηλό επίπεδο μόρφωσης του προσωπικού του σε συνάρτηση με την πολυετη εμπειρία των στελεχών συνιστούν ένα σημαντικό άυλο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας.

Η συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί την καλύτερη επένδυση για αρτιότερη και πληρέστερη παροχή υπηρεσίας στους πελάτες μας.

Λογιστικές υπηρεσίες

Λογιστικές υπηρεσίες
  • Ειδικές πραγματογνωμοσύνες
  • Έλεγχο ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Τήρηση μισθοδοσίας
Περισσότερα

Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Φοροτεχνικές υπηρεσίες
  • Σύσταση εταιρειών
  • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών
  • Αξιοποιήση ευεργετικών διατάξεων
Περισσότερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Σύσταση εταιρειών
  • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών
  • Αξιοποιήση ευεργετικών διατάξεων
Περισσότερα
Διοχάρους 5, Αθήνα Τ.Κ. 11528