Λογιστικές υπηρεσίες

Λογιστικές υπηρεσίες
  • Ειδικές πραγματογνωμοσύνες
  • Έλεγχο ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Τήρηση μισθοδοσίας
Περισσότερα

Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Φοροτεχνικές υπηρεσίες
  • Σύσταση εταιρειών
  • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών
  • Αξιοποιήση ευεργετικών διατάξεων
Περισσότερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Σύσταση εταιρειών
  • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών
  • Αξιοποιήση ευεργετικών διατάξεων
Περισσότερα
Διοχάρους 5, Αθήνα Τ.Κ. 11528