Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της Tax-Benefit αποσκοπούν στην βελτίωση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής και ιδιωτικής πρωτοβουλίας

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:

 • Σχεδιασμός επιχειρηματικών σχεδίων
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη προϋπολογισμών (Budgeting Plan)
 • Μελέτες Βιωσιμότητας
 • Μελέτες για λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
 • Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού
 • Αποτίμηση για συγχώνευση-εξαγορά-πώληση επιχειρήσεων
 • Έκθεση Ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεω
 • Σύνταξη Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Λογιστικές υπηρεσίες

Λογιστικές υπηρεσίες
 • Ειδικές πραγματογνωμοσύνες
 • Έλεγχο ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Τήρηση μισθοδοσίας
Περισσότερα

Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Φοροτεχνικές υπηρεσίες
 • Σύσταση εταιρειών
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών
 • Αξιοποιήση ευεργετικών διατάξεων
Περισσότερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Σύσταση εταιρειών
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών
 • Αξιοποιήση ευεργετικών διατάξεων
Περισσότερα
Διοχάρους 5, Αθήνα Τ.Κ. 11528