Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Το φορολογικό τμήμα της Tax-Benefit είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένα στελέχη με μοναδικό σκοπό την αποτελεσματικότερη,έγκυρη και έγκαιρη διεκπαιρέωση των φορολογικών υποθέσεων. Η ταχύτατη προσάρμογη των υπηρεσιών μας στις ραγδαιές μεταβολές της Φορολογικής Νομοθεσίας, μας προσδίδουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο οποτελεί ένα απαραίτητο περιουσιακό στοιχείο για τις επιχειρήσεις καθώς και για τους ιδιώτες.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:

 • Έλεγχος και σύνταξη δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος, Φ.Π.Α ,Παρακρατούμενων φόρων και φορου Ακίνητης Περιουσίας
 • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι, προετοιμασία και υποστήριξη στην διενέργεια φορολογικών ελέγχων
 • Εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις σε φορολογικά θέματα
 • Φορολογικος σχεδιασμός για μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, επενδύσεις επιχειρήσεων και ιδιωτών
 • Αξιοποιήση ευεργετικών διατάξεων των Αναπτυξιακών Νόμων
 • Φορολογικές συμβουλές επί ενδοομιλικών συναλλαγών καθώς και σε θέματα συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος
 • Σύσταση εταιρειών
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών

Λογιστικές υπηρεσίες

Λογιστικές υπηρεσίες
 • Ειδικές πραγματογνωμοσύνες
 • Έλεγχο ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Τήρηση μισθοδοσίας
Περισσότερα

Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Φοροτεχνικές υπηρεσίες
 • Σύσταση εταιρειών
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών
 • Αξιοποιήση ευεργετικών διατάξεων
Περισσότερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Σύσταση εταιρειών
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών
 • Αξιοποιήση ευεργετικών διατάξεων
Περισσότερα
Διοχάρους 5, Αθήνα Τ.Κ. 11528