Λογιστικές υπηρεσίες

Το λογιστικό τμήμα της Tax-Benefit παρέχει υπηρεσίες επίβλεψης και οργάνωσης των λογιστηρίων, με στόχο την καλύτερη απόδοση τους, εκμηδενίζοντας τυχόν σφάλματα, αποσκοπώντας στην έγκυρη και ποιοτική λογιστική ενημέρωση.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:

 • Επίβλεψη και οργάνωση λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και δικλίδων ασφαλείας
 • Έκπόνηση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, οκονομικών δεικτών και λογιστικών αναλύσεων
 • Κοστολόγηση λειτουργίων επιχειρήσεων και αποτίμηση εταιρείων
 • Έλεγχο ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Τήρηση μισθοδοσίας
 • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS) και Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα (Ν.4308/14)
 • Ειδικές πραγματογνωμοσύνες

Λογιστικές υπηρεσίες

Λογιστικές υπηρεσίες
 • Ειδικές πραγματογνωμοσύνες
 • Έλεγχο ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Τήρηση μισθοδοσίας
Περισσότερα

Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Φοροτεχνικές υπηρεσίες
 • Σύσταση εταιρειών
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών
 • Αξιοποιήση ευεργετικών διατάξεων
Περισσότερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Σύσταση εταιρειών
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών
 • Αξιοποιήση ευεργετικών διατάξεων
Περισσότερα
Διοχάρους 5, Αθήνα Τ.Κ. 11528